Rostoucí nároky nejsou problémem

Každá společnost a firma se v průběhu času určitým způsobem vyvíjí. Některá expanduje a rozšiřuje se, jiná se naopak začíná specializovat pouze na určitou oblast a zužuje tak okruh svých činností a další naopak ztrácí na síle a její činnost se utlumuje. Naše datová centra dokáží při poskytování služeb, jako je cloud hosting nebo dedikovaný či managed server, pružně zareagovat na každou z výše popsaných situací.

Update a upgrade pro software i hardware

Služby našich datových center oceníte skutečně ve všech situacích, zejména však při růstu Vaší společnosti či podniku. Na Váš růst jsme schopni zareagovat jak z pohledu upgrade hardwaru (například přidání procesorů, zvýšení velikosti paměti RAM), tak v případě služby managed server i update softwaru (neustálá aktualizace licencí, bezpečnostních prvků a podobně).


</div>

<div class=