Objevy, které nás zachraňují

Za největší výhodu dnešní doby považujete to, jak rychle se svět posunuje kupředu. A to myslíte v tom objevitelském smyslu slova, kdy se prakticky každý den objeví něco nového, co může být na první pohled třeba nevýznamné, ale při bližším prozkoumání je to v podstatě další krůček, který nás posunuje zase o kousek dál. A vy jste nesmírně ráda, že žijete v době, kdy prakticky většina nemocí, které můžete dostat, má dnes řešení anebo je přinejmenším lékaři dokáží pojmenovat, a kdy většina problémů, které vás mohou v běžném životě potkat už má také své řešení, neboť již s největší pravděpodobností potkaly někoho jiného, takže se na nich začalo pracovat.

Tak snadné to nikdy nebývalo

No jen si to vezměte, jak náročné to muselo být v době, kdy například neexistovala antibiotika. Vždyť třeba takový penicilín patřil mezi nejvýznamnější vynálezi 20 století. A byl to skutečný průlom, který otevřel cestu dalším objevům, ovšem před jeho objevením to zkrátka musela být hotová katastrofa, kdy běžné bakterie kosily lidi jednoho za druhým po tisících.