Etické a neetické metody

Většina počítačově gramotných lidí ví, že je zapotřebí naprogramovat webové stránky tak, aby došlo k optimalizaci seo. Co to obnáší? Například dobře napsaný kód, krátká a neměnná URL adresa, používání nadpisů, klíčová slova, využívání zpětných odkazů a celá řada dalších možností. Existují v podstatě dva druhy metod. Etické, to jsou ty, které jsme právě uváděli a neetické.

Najmout si odborníky

Neetické, jak už sám název napovídá, představují metody neetické čili podvodné. Mezi ně řadíme samozřejmě spamy, klamání robotů. Nicméně vraťme se k samotným stránkám. I když máte kvalitně naprogramované stránky, je třeba je stále optimalizovat. Můžete se o to postarat sami, pokud tomu velmi dobře rozumíte, nebo si najmout ty správné odborníky.


</div>

<div class=