Aktivní versus pasivní penzista

Penzi se dá prožít mnoha rozmanitými způsoby. Můžete chodit denně na výlety, hodně odpočívat, jezdit do cizích krajů. Můžete svůj čas trávit ale i pasivně, u televize a rozprávkami nad nespravedlností světa se žárlivými sousedkami nebo s lahví piva v nedaleké hospodě. Je jen na Vás, jaký život si ve stáří zvolíte. Čím dál častější otázkou je, kdy vlastně takové stáří začíná.

Kdy jsme staří?

Když je Vám padesát, šedesát let? Když máte na krku odchod do důchodu? Stáří je relativní pojem. Ve skutečnosti je spíše odrazem naší mysli – nežli konkrétním datem. Pro patnáctiletého je starý třicátník, pro osmdesátiletého je sedmdesátník mladíkem v rozpuku. To, co je ale jisté pro všechny, je datum nástupu na Vaši penzi. Zjistěte ho s námi!


</div>

<div class=